بازرگانی آدیس تجارت در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردیده است.
هسته اولیه این مجموعه در راستای حضوری فعال و پویا در صنعت گیاهان دارویی شکل گرفت.این مجموعه تلاش دارد تا با بهره گیری از وجود کارشناسان زبده و متعهد و پرسنل زحمتکش پا را فراتر از مرزهای میهن عزیز گذاشته و گیاهان دارویی ایران را به سرتاسر گیتی صادر نماید .قدرت بالا در تامین محصول وجه تمایز این مجموعه است.

Call Now Buttonتماس بگیرید